خانه / تدریس‌های دانشگاهی

تدریس‌های دانشگاهی

تدریس‌های دانشگاهی

درس اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

مشخصات درس ۱ نام درس (فارسی) اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک ۲ نام درس (انگلیسی) Essentials of Management ۳ نوع درس تخصصی ۴ تعداد واحد ۳ واحد ۵ مدرس محمد علی شکوهیان‌راد ۶ واحد آموزشی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی اهداف درس شناخت مفهوم مدیریت استراتژیک بومی‌شناسی مفهوم مدیریت از منظر …

ادامه نوشته »

درس مباحث ویژه در فضای سایبر

مشخصات درس ۱ نام درس (فارسی) مباحث ویژه در فضای سایبر ۲ نام درس (انگلیسی) Special Topic on Cyber Space ۳ نوع درس اختیاری – تخصصی ۴ تعداد واحد ۳ واحد ۵ مدرس‌ها دکتر کاظم فولادی قلعه/ مهندس محمد علی شکوهیان‌راد ۶ واحد آموزشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی …

ادامه نوشته »

درس مدیریت امنیت اطلاعات

مدیریت امنیت اطلاعات

مشخصات درس ۱ نام درس (فارسی) مدیریت امنیت اطلاعات ۲ نام درس (انگلیسی) Information Security Management ۳ نوع درس تخصصی ۴ تعداد واحد ۳ واحد ۵ مدرس محمد علی شکوهیان‌راد ۶ واحد آموزشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی اهداف درس ۱- شناخت مفاهیم امنیت و اطلاعات در سه سطح …

ادامه نوشته »

درس مبانی فناوری اطلاعات

مشخصات درس ۱ نام درس (فارسی) مبانی فناوری اطلاعات ۲ نام درس (انگلیسی) Fundamentals of Information Technology ۳ نوع درس تخصصی ۴ تعداد واحد ۳ واحد ۵ مدرس محمد علی شکوهیان‌راد ۶ واحد آموزشی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی اهداف درس ۱- شناخت چهارچوب مفهومی، نظری و عملیاتی دانش سایبرنتیک (فرمان‌شناسی) …

ادامه نوشته »