خانه / تدریس‌های دانشگاهی / درس اصول فناوری اطلاعات (تمامی ترم‌ها)

درس اصول فناوری اطلاعات (تمامی ترم‌ها)

 • مشخصات درس
۱ نام درس (فارسی) اصول فناوری اطلاعات
۲ نام درس (انگلیسی) Fundamentals of Information Technology
۳ نوع درس تخصصی
۴ تعداد واحد ۳ واحد
۵ زمان تدریس ترم یکم، سال ۹۹ – ۱۳۹۸ترم یکم، سال ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹
۶ مدرس محمد علی شکوهیان‌راد
۷ واحد آموزشی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی

 

 • اهداف درس

۱- شناخت چهارچوب مفهومی، نظری و عملیاتی دانش سایبرنتیک (فرمان‌شناسی)

۲- شناخت عمق و توان بالقوه‌ی اثرگذاری دانش سایبرنتیک بر سایر حوزه‌های تمدنی نظیر اقتصاد، سیاست و امنیت

۳- آینده‌شناسی دانش سایبرنتیک از حیث نقش و جایگاه آن در نظم نوین جهانی

 

 • سرفصل‌های درس
ردیف موضوع
۱ پیشینه، تعاریف، اصول، چهارچوب، پیش‌فهم‌ها
۲ داده، اطلاع، دانش
۳ رایانش شبکه‌ای و مدیریت ف.ا. در سازمان‌های مبتنی بر ف.ا. در اقتصاد رقمی (دیجیتالی)
۴ توان جذب ف.ا.؛ آمادگی الکترونیکی؛ رتبه‌بندی‌های رقمی و ضوابط، معیارها و شکاف رقمی
۵ تجارت کسب و کار الکترونیکی، هوش تجاری و مخازن داده‌ای
۶ رایانش بی‌سیم و متحرک، فراگیر، حی و حاضر و ارزش‌افزا
۷ سامانه‌های کاری، بنگاهی، محلی و بین‌المللی، ویژگی‌ها و یکپارچه‌سازی آنها
۸ سامانه‌های حامی مدیریت، زنجیره‌های تأمین، برنامه‌ریزی منابع سازمان و پیوند با مشتریان
۹ انواع ساختارهای اینترنتی، شالوده و معماری ف.ا.
۱۰ کاربردهای ترکیبی ارزش‌افزای امروزی ف.ا.
۱۱ اثرات، آداب و امنیت ف.ا.
۱۲ جامعه‌ی اطلاعاتی و دولت الکترونیکی، خدمات الکترونیکی و شالوده‌ها
۱۳ سیمای ملی و بین‌المللی ف.ا.

 

 • منابع درس
دریافت منبع ردیف
Efraim Turban, Linda Volonino: Information Technology for Management: Improving Performance in the Digital Economy. 8th Edition, Wiley, 2011 ۱

جلد ۱

جلد ۲

جلد ۳

Efrain turban, dorothy leidner, Ephraim McLean, James Wetherbe: Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy, 5th Edition, Wiley & Sons Inc, 2006 ۲
Efraim Turban, R. Kelly Rainer, Richard E. Potter: Introduction to Information Technology, 3rd Edition, 2005 ۳
Urs Birchler, Monika Bütler: Information Economics, Routledge, 2007 ۴
دریافت Carol V. Brown, Daniel W. DeHayes, Jeffrey A. Hoffer, E. Wainright Martin, William C. Perkins: Managing Information Technology, Prentice Hall, 7th Edition, 2007 ۵
دریافت Keith D. Willett: InformatIon Assurance Architecture, CRC, 2008 ۶
دریافت Thomas H. Davenport, Laurence Prusak: Information Ecology Mastering the Information and Knowledge Environment, Oxford University Press, 1997 ۷

 • دریافت فایل صوتی کلاس‌ها به‌همراه اسناد ارائه شده

۱- جلسه‌ی یکم: «درآمدی بر اصول فناوری اطلاعات»، ۳۱/شهریور/۱۳۹۸۳۰/شهریور/۱۳۹۹

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت‌شناسی اصول
 • ماهیت‌شناسی نگرش
 • نگرش در فناوری اطلاعات
 • مصوبات رسمی درس اصول فناوری اطلاعات
فایل صوتی (۳۰ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳ مگابایت) دریافت
تمرین در چند خط تشریح کنید نوع نگرش حاکم بر فضای فناوری اطلاعات ج. ا. ایران از کدام دسته نگرش‌های مطرح شده است؟ ادله‌ی خود را بیان نمایید.
فایل صوتی (۱۸/۸۷ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۲٫۷ مگابایت) دریافت
تمرین

۱- آیا نگرشی وجود دارد که بر اساس آن انسان بتواند به شناخت صحیح و کامل درباره‌ی هر پدیده‌ای در عالم دست یابد؟
۲- در حال حضار ج. ا. ایران از کدام نگرش فناوری اطلاعات در سطح ملی استفاده می‌کند؟
۳- فضای سایبر جهانی مبتنی بر کدام نگرش فناوری اطلاعات شکل گرفته است؟

 

۲- جلسه‌ی دوم: «تاریخچه‌ی فناوری اطلاعات: سخت‌افزار و نرم‌افزار»، ۶/مهر/۱۳۹۸۶/مهر/۱۳۹۹

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • معرفی بخش‌های اصلی ف.ا.
 • تاریخچه‌ی سخت‌افزار در ف.ا.
 • تاریخچه‌ی نرم‌افزار در ف.ا.
فایل صوتی (۲۹٫۴ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳٫۶ مگابایت) دریافت
تمرین
فایل صوتی (۱۸/۶۶ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳/۸ مگابایت) دریافت
تمرین

 

۳- جلسه‌ی سوم: «تاریخچه‌ی فناوری اطلاعات: شبکه»، ۷/مهر/۱۳۹۸۷/مهر/۱۳۹۹

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • معرفی بخش‌های اصلی ف.ا.
 • تاریخچه‌ی شبکه در ف.ا.
 • جمع‌بندی
فایل صوتی (۳۳/۲ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴ مگابایت) دریافت
تمرین زنجیره‌ی مفهوم تا فناوری (چهارچوب مفهومی، چهارچوب نظری و چهارچوب عملی) دانش فناوری اطلاعات در ج. ا. ایران را تشریح نمایید.
فایل صوتی (X مگابایت) به‌زودی
پلت‌های درس (۳/۹۴ مگابایت) دریافت
تمرین

در حال حاضر؛ اصالت مفاهیم، نظریات و تکنولوژی‌ها در فناوری اطلاعات امروزی متعلق به چه تفکری است؟

۴- جلسه‌ی چهارم: «مفاهیم بنیادین فناوری اطلاعات»، ۱۳/ مهر/ ۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت و نقش مفهوم
 • ماهیت و سطوح آگاهی
 • ماهیت و سطوح اقدام
 • متریس آگاهی – شناخت اقدام
فایل صوتی (۲۳/۷ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۲/۵ مگابایت) دریافت
تمرین نقاط قوت و ضعف ج. ا. ایران را در حوزه‌ی مفاهیم فن‌شناسی اطلاعات تبیین نمایید.

 

۵- جلسه‌ی پنجم: «دانش سایبرنتیک، مبنای فن‌شناسی اطلاعات»، ۱۴/ مهر/ ۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • چهارچوب مفهومی سایبرنتیک
 • چهارچوب نظری سایبرنتیک
 • چهارچوب عملی سایبرنتیک
 • ماهیت و سطوح محیط
 • جمع‌بندی
فایل صوتی (۳۰ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۲/۲ مگابایت) دریافت
تمرین چگونه می‌توان از دانش سایبرنتیک که اساس را بر کنترل می‌داند، در راستای جهان‌بینی ایران اسلامی استفاده نمود؟ آیا میسر است؟

 

۶- جلسه‌ی ششم: «مدیریت سایبرنتیک (۱): چهارچوب نظری»، ۲۸/ مهر/ ۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مفهوم و کاربرد مدیریت
 • چهارچوب نظری مدیریت سنتی
 • چهارچوب نظری مدیریت سایبرنتیک
 • چهارچوب عملی مدیریت سایبرنتیک
فایل صوتی (۲۱ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۲/۶ مگابایت) دریافت
تمرین

 

۷- جلسه‌ی هفتم: «مدیریت سایبرنتیک (۲): روش‌شناسی»، ۲۹/ مهر/ ۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • منطق مدیریت سایبرنتیک
 • وب؛ زیربنای تکنولوژی‌های مدیریت سایبرنتیک
 • تکنولوژی‌های نوین مدیریت سایبرنتیک
فایل صوتی (۲۵ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳/۱۳ مگابایت) دریافت
تمرین فن‌شناسی‌هایی که از نگاه شما می‌توانند در مدیریت سایبرنتیک مؤثر باشند را نام برده و علت و نحوه‌ی اثرگذاری هر کدام را بیان نمایید.

 

۸- جلسه‌ی هشتم: «کنترل در جهان‌بینی توحیدی»، ۱۱/ آبان/ ۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مفهوم کنترل
 • مفهوم کنترل در جهان‌بینی توحیدی
 • روش اجرای کنترل در کشورهای جهان
 • شبکه‌ی ملّی اطلاعات در ایران
فایل صوتی (۳۳ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳/۸ مگابایت) دریافت
تمرین به‌عنوان دانشجوی تخصصی دانش سایبرنتیک، برای پیاده‌سازی واپایش توحیدی (خود واپایش) چه اقداماتی را لازم می‌دانید؟
چگونه می‌توان در کشور اجرا نمود؟ (چهارچوب عملیاتی)

 

۹- جلسه‌ی نهم: «اقتصاد سایبرنتیک»، ۱۲/ آبان/ ۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مفهوم اقتصاد و مدل‌های آن
 • نقش دانش سایبرنتیک و فن‌شناسی اطلاعات در اِکانومی
 • ابزارهای فن‌شناسی اطلاعات در اِکانومی سایبرنتیک
فایل صوتی (۲۹/۵ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳/۵ مگابایت) دریافت
تمرین سیاست‌های بیست و دوگانه‌ی اقتصاد مقاومتی را مطالعه کرده و تشریح کنید هر سیاست آیا توسط سیستم‌های سایبرنتیک امکان پشتیبانی و اجرا دارد یا خیر؟ چرا؟

 

۱۰- جلسه‌ی دهم: «پول دیجیتال: ماهیت، مفاهیم و قواعد»، ۱۸/ آبان/ ۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت و اقسام پول
 • پول دیجیتال
 • پول دیجیتال به‌عنوان واحد پول ملی
فایل صوتی (۲۸/۶ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴/۱۳ مگابایت) دریافت
تمرین

 

۱۱- جلسه‌ی یازدهم: «ارز دیجیتال: چهارچوب عملی و روش پیاده‌سازی»، ۱۹/ آبان/ ۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مالکیت ارز دیجیتال
 • زنجیره‌ی بلوکی: چهارچوب عملی ارز دیجیتال
 • اهداف راهبردی ارز دیجیتال
فایل صوتی (۲۷/۴۶ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۵/۹۳ مگابایت) دریافت
تمرین متن مصوبه‌ی بانک مرکزی درخصوص ارز دیجیتال را مطالعه نموده و خط به خط از حیث نقاط ضعف و قوت، تحلیل نمایید.

 

۱۲- جلسه‌ی دوازدهم: «آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات (۱): تعریف دانش و مراکز آینده‌شناسی، مرور سند آینده‌نمایی مرکز ترندوان»، ۲۵/ آبان/ ۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • آینده‌شناسی
 • مراکز آینده‌شناسی
 • آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات مرکز ترندوان
فایل صوتی (۱۹/۸ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴/۰۹ مگابایت) دریافت
تمرین

 

۱۳- جلسه‌ی سیزدهم: «آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات (۲): آینده‌نمایی مراکز DCDC، Now and Next و کوارتز مدیا»، ۲۶/آبان/۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مروری بر جلسه‌ی دوازدهم
 • آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات DCDC
 • آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات Now & Next
 • آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات کوارتز مدیا
فایل صوتی (۲۸/۴۸ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۵/۹۳ مگابایت) دریافت
تمرین در فضای سایبر جست‌و جو کرده و سایر مراکزی که در حوزه‌ی دانش سایبرنتیک، آینده‌نمایی ارائه نموده‌اند فهرست کنید.

 

۱۴- جلسه‌ی چهاردهم: «آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات (۳): آینده‌نمایی مؤسسه‌ی مطالعاتی آوا»، ۲/آذر/۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • آینده‌نمایی مؤسسه‌ی مطالعاتی آوا
فایل صوتی (۲۸/۶۳ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴ مگابایت) دریافت
تمرین

 

۱۵- جلسه‌ی پانزدهم: «آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات (۴): آینده‌نمایی اندیشکده‌ی یقین و اندیشگاه علم»، ۳/آذر/۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • آینده‌نمایی اندیشکده‌ی یقین
 • آینده‌نمایی اندیشگاه علم
فایل صوتی (۲۲ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۶/۶ مگابایت) دریافت
تمرین

 

۱۶- جلسه‌ی شانزدهم: «توان جذب و توان حل دانش سایبرنتیک و فن‌شناسی اطلاعات»، ۹/آذر/۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مفهوم و شرایط توان جذب
 • مفهوم توان حل دانش سایبرنتیک
فایل صوتی (۲۹ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳ مگابایت) دریافت
تمرین

 

۱۸- جلسه‌ی هجدهم: «فتنه‌ای که هست (۱): برجام، دروازه‌ی ورود تهدیدات سایبرنتیک»، ۱۶/آذر/۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • اهمیت بی‌بدیل و جایگاه راهبردی توان سایبری
 • پروژه کوانتوم آژانس امنیت ملی علیه تأسیسات اتمی ایران
 • بررسی قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ ش.ا.س.م از منظر سایبرنتیک
 • تعهدات سایبری ایران، راه ورود کوانتوم به تأسیسات اتمی
فایل صوتی (۲۴٫۵ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۱۱/۴ مگابایت) دریافت
تمرین

 

۱۹- جلسه‌ی نوزدهم: «فتنه‌ای که هست (۲): تهدیدات سایبرنتیک معاهدات بین‌المللی ایران»، ۱۷/آذر/۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • پیش‌بینی تهدیدات سایبری پروژه کوانتوم
 • نقش و جایگاه IXP در دسترسی پنج‌چشم به شبکه‌ی سایبری کشورها
 • سایر معاهدات بین‌المللی ایران شامل CTBT، FATF، سند آموزشی ۲۰۳۰
 • تحلیل فتنه‌ی ۹۸ و اغتشاشات اخیر
فایل صوتی (۳۲/۵ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۱۴ مگابایت) دریافت
تمرین اخبار مرتبط با فتنه‌ی ۱۳۹۸ را بررسی نموده و اطلاعات آنها را جمع‌آوری نمایید. پس از گذشت حدود ۲ الی ۴ هفته با بررسی و تحلیل آنها، مواردی که نشان از اقدامات تمدنی از طریق دانش سایبرنتیک دارند را مشخص نمایید.

 

۲۰- جلسه‌ی بیستم: «اشراف اطلاعاتی و هوشمندی»، ۲۳/آذر/۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مخازن داده
 • تحلیل داده
 • روش‌‌های اقدام آماری
 • هوشمندی
فایل صوتی (۲۷/۶ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴/۲ مگابایت) دریافت
تمرین

 

۲۱- جلسه‌ی بیست و یکم: «شبکه: چهارچوب مفهومی و چهارچوب نظری»، ۲۶/آذر/۱۳۹۸

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • چهار چوب مفهومی
 • چهار چوب نظری و عملی
فایل صوتی (۳۰/۲ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۶/۷ مگابایت) دریافت
تمرین

 

 

همچنین ببینید

مدیریت امنیت اطلاعات

درس مدیریت امنیت اطلاعات

مشخصات درس ۱ نام درس (فارسی) مدیریت امنیت اطلاعات ۲ نام درس (انگلیسی) Information Security …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *