خانه / تدریس‌های دانشگاهی / درس مبانی فناوری اطلاعات

درس مبانی فناوری اطلاعات

 • مشخصات درس
۱ نام درس (فارسی) مبانی فناوری اطلاعات
۲ نام درس (انگلیسی) Fundamentals of Information Technology
۳ نوع درس تخصصی
۴ تعداد واحد ۳ واحد
۵ مدرس محمد علی شکوهیان‌راد
۶ واحد آموزشی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی
 • اهداف درس

۱- شناخت چهارچوب مفهومی، نظری و عملیاتی دانش سایبرنتیک (فرمان‌شناسی)

۲- شناخت عمق و توان بالقوه‌ی اثرگذاری دانش سایبرنتیک بر سایر حوزه‌های تمدنی نظیر اقتصاد، سیاست و امنیت

۳- آینده‌شناسی دانش سایبرنتیک از حیث نقش و جایگاه آن در نظم نوین جهانی

۴- تبیین دیدگاه بومی ایرانی – اسلامی به فلسفه و دانش سایبرنتیک و فضای سایبر

 • سرفصل‌های درس (مصوب وزارت علوم: ۱۳۹۲ ه.ش)
ردیف موضوع
۱ پیشینه، تعاریف، اصول، چهارچوب، پیش‌فهم‌ها
۲ داده، اطلاع، دانش
۳ رایانش شبکه‌ای و مدیریت ف.ا. در سازمان‌های مبتنی بر ف.ا. در اقتصاد رقمی (دیجیتالی)
۴ توان جذب ف.ا.؛ آمادگی الکترونیکی؛ رتبه‌بندی‌های رقمی و ضوابط، معیارها و شکاف رقمی
۵ تجارت کسب و کار الکترونیکی، هوش تجاری و مخازن داده‌ای
۶ رایانش بی‌سیم و متحرک، فراگیر، حی و حاضر و ارزش‌افزا
۷ سامانه‌های کاری، بنگاهی، محلی و بین‌المللی، ویژگی‌ها و یکپارچه‌سازی آنها
۸ سامانه‌های حامی مدیریت، زنجیره‌های تأمین، برنامه‌ریزی منابع سازمان و پیوند با مشتریان
۹ انواع ساختارهای اینترنتی، شالوده و معماری ف.ا.
۱۰ کاربردهای ترکیبی ارزش‌افزای امروزی ف.ا.
۱۱ اثرات، آداب و امنیت ف.ا.
۱۲ جامعه‌ی اطلاعاتی و دولت الکترونیکی، خدمات الکترونیکی و شالوده‌ها
۱۳ سیمای ملی و بین‌المللی ف.ا.
 • بخشی از منابع رسمی درس 
دریافت منبع ردیف
  Efraim Turban, Linda Volonino: Information Technology for Management: Improving Performance in the Digital Economy. 8th Edition, Wiley, 2011 ۱

جلد ۱

جلد ۲

جلد ۳

Efrain turban, dorothy leidner, Ephraim McLean, James Wetherbe: Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy, 5th Edition, Wiley & Sons Inc, 2006 ۲
  Efraim Turban, R. Kelly Rainer, Richard E. Potter: Introduction to Information Technology, 3rd Edition, 2005 ۳
  Urs Birchler, Monika Bütler: Information Economics, Routledge, 2007 ۴
دریافت Carol V. Brown, Daniel W. DeHayes, Jeffrey A. Hoffer, E. Wainright Martin, William C. Perkins: Managing Information Technology, Prentice Hall, 7th Edition, 2007 ۵
دریافت Keith D. Willett: InformatIon Assurance Architecture, CRC, 2008 ۶
دریافت Thomas H. Davenport, Laurence Prusak: Information Ecology Mastering the Information and Knowledge Environment, Oxford University Press, 1997 ۷

 • دریافت فایل صوتی کلاس‌ها به‌همراه اسناد ارائه شده

۱- جلسه‌ی یکم: «درآمدی بر اصول فناوری اطلاعات»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مصوبات رسمی درس اصول فناوری اطلاعات
 • ماهیت‌شناسی اصول
 • ماهیت‌شناسی نگرش
 • نگرش در فناوری اطلاعات
فیلم تدریس (۶۸٫۶ مگابایت) دریافت
صوت تدریس (۲۱٫۵ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۲٫۹۱ مگابایت) دریافت

۲- جلسه‌ی دوم: «تاریخچه‌‌ی فناوری اطلاعات (۱): سخت‌افزار و نرم‌افزار»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • معرفی بخش‌های اصلی ف.ا.
 • تاریخچه‌ی سخت‌افزار در ف.ا.
 • تاریخچه‌ی نرم‌افزار در ف.ا.
فیلم تدریس (۸۴٫۶ مگابایت) دریافت
صوت تدریس (۳۰٫۷ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳٫۹۴ مگابایت) دریافت

۳- جلسه‌ی سوم: «تاریخچه‌‌ی فناوری اطلاعات (۲): شبکه»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ۱- معرفی بخش‌های اصلی ف.ا.
 • تاریخچه‌ی شبکه در ف.ا.
  – از دهه‌ی ۵۰ تا ۹۰ میلادی
 • جمع‌بندی
فیلم تدریس (۱۱۹ مگابایت) دریافت
صوت تدریس (۳۵٫۷ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴٫۳۴ مگابایت) دریافت

۴- جلسه‌ی چهارم: «مفاهیم بنیادین فناوری اطلاعات»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت و نقش مفهوم
 • ماهیت و سطوح آگاهی
 • ماهیت و سطوح اقدام
 • ماتریس آگاهی – شناخت اقدام
فیلم تدریس (۷۰ مگابایت) دریافت
صوت تدریس (۲۱٫۴ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۲٫۷۴ مگابایت) دریافت

۵- جلسه‌ی پنجم: «دانش سایبرنتیک، مبنای فناوری اطلاعات»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • چهارچوب مفهومی سایبرنتیک
 • چهارچوب نظری سایبرنتیک
 • چهارچوب عملی سایبرنتیک
 • ماهیت و سطوح محیط
فیلم تدریس (۱۲۲ مگابایت) دریافت
صوت تدریس (۳۴٫۳ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴٫۴۶ مگابایت) دریافت
تمرین چرا بعضی از افراد، نسبت به مجموعه‌ای از اخبار مثبت کشور، واکنش مثبتی ندارند و تقریباً خنثی هستند اما نسبت به کوچکترین خبر منفی، واکنش زبادی دارند؟
همچنین مجموعه‌ای از اخبار منفی سایر کشورها را مورد توجه نمی‌دانند اما کمترین خبری از موفقیت یک کشور دیگر را بسیار بزرگ می‌پندارند؟

۶- جلسه‌ی ششم: «مدیریت سایبرنتیک (۱): بازتعریف منظومه‌ی دانش‌ها»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • تغییر دسته‌بندی دانش‌ها در گذر زمان
 • تقسیم‌بندی دانش‌ها در عصر سایبرنتیک
 • معرفی دانش‌های نوین در عصر سایبرنتیک
فیلم تدریس (۱۰۴ مگابایت) دریافت
صوت تدریس (۳۳٫۲ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۵٫۶۸ مگابایت) دریافت
تمرین چه حوزه‌های دیگری را می‌شناسید که اعمال کنترل از طریق آنها در عصر سایبرنتیک محقق شده است؟ به‌عبارت دیگر، چه موارد دیگری از X سراغ دارید که می‌توان به مجموعه‌ی X-Cybernetic افزود؟ توضیح دهید X مفروض، به چه دلیل و چگونه امکان تحقق کنترل را دارا است؟

۷- جلسه‌ی هفتم: «مدیریت سایبرنتیک (۲): چگونگی عملیاتی‌سازی نظم سایبرنتیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • منطق مدیریت سایبرنتیک
 • وب؛ زیر بنای تکنولوژی‌های مدیریت سایبرنتیک
 • تکنولوژی‌های نوین مدیریت سایبرنتیک
فیلم تدریس (۱۰۷ مگابایت) دریافت
صوت تدریس (۳۴٫۲ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳٫۳۲ مگابایت) دریافت
تمرین

۸- جلسه‌ی هشتم: «مفهوم واپایش در جهان‌بینی توحیدی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مفهوم واپایش
 • مفهوم واپایش در جهان‌بینی توحیدی
 • روش اجرای واپایش در کشورهای جهان
 • شبکه‌ی ملّی اطلاعات در ایران
صوت تدریس (۲۵ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴٫۲۴ مگابایت) دریافت
تمرین چه ارتباطی میان جریان سلبریتی در کشورها و دانش سایبرنتیک می‌توان تعریف کرد؟

۹- جلسه‌ی نهم: «اکانو سایبرنتیک: درآمدی بر اقتصاد سایبرنتیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مفهوم اقتصاد و مدل‌های آن
 • اکانوسایبرنتیک
 • چگونگی جایگزینی اطلاعات به‌جای ابزار
 • ابزارهای فناوری اطلاعات در اکانوسایبرنتیک
صوت تدریس (۲۷٫۳ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴ مگابایت) دریافت
تمرین ۱- آیا سایبرنتیک می‌تواند با هرکدام از الگوهای تأمین معیشت تلفیق شود؟
۲- ۲۴ بند سیاست‌های نظریه‌ی اقتصاد مقاومتی را مطالعه کرده و مشخص نمایید هر کدام با کدام یک از چهار الگوی تأمین معیشت انطباق دارد؟

۱۰- جلسه‌ی دهم: «ارز دیجیتال: مهم‌ترین ابزار اکانوسایبرنتیک (۱)»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت و اقسام پول
 • پول اعتباری دیجیتال
 • ارزهای رمزی به‌عنوان پول ملی
 • مقدمه‌ای بر زنجیره‌ی بلوکی
صوت تدریس (۳۲٫۲ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۹٫۴ مگابایت) دریافت
تمرین

۱۱- جلسه‌ی یازدهم: «ارز دیجیتال: مهم‌ترین ابزار اکانوسایبرنتیک (۲)»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مروری بر اهم مطالب جلسه‌ی دهم
 • زنجیره‌ی بلوکی: زیرساخت ارز رمزی
 • اهداف راهبردی ارز رمزی
صوت تدریس (۲۹٫۱ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۹٫۴ مگابایت) دریافت
تمرین

۱۲- جلسه‌ی دوازدهم: «آینده‌شناسی فناوری اطلاعات (۱): تعریف دانش و مراکز آینده‌شناسی، آینده‌نمایی مجمع اقتصاد جهانی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • تعریف آینده‌شناسی
 • معرفی مراکز آینده‌شناسی
 • آینده‌شناسی سایبرنتیک مجمع اقتصاد جهانی
صوت تدریس (۳۳٫۵۴ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳٫۹۳ مگابایت) دریافت
تمرین

۱۳- جلسه‌ی سیزدهم: «آینده‌شناسی فناوری اطلاعات (۲): آینده‌نمایی مراکز DCDC، Now & Next و Quartz Media»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مروری بر جلسه‌ی دوازدهم
 • آینده‌شناسی سایبرنتیک DCDC
 • آینده‌شناسی سایبرنتیک Now & Next
 • آینده‌شناسی فناوری اطلاعات کوارتز مدیا
صوت تدریس (۳۱٫۱ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۶٫۷۵ مگابایت) دریافت
تمرین

۱۴- جلسه‌ی چهاردهم: «آینده‌شناسی فناوری اطلاعات (۳): آینده‌نمایی آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • آینده‌نمایی و آینده‌نگاری سایبرنتیک آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران
صوت تدریس (۲۶٫۳ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴٫۳۲ مگابایت) دریافت
تمرین

۱۵- جلسه‌ی پانزدهم: «آینده‌شناسی فناوری اطلاعات (۴): آینده‌نمایی اندیشکده‌ی یقین و اندیشگاه علم»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • آینده‌نمایی اندیشکده‌ی یقین
 • آینده‌نمایی اندیشگاه علم
صوت تدریس (۲۹٫۳ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۶٫۸۱ مگابایت) دریافت
تمرین

۱۶- جلسه‌ی شانزدهم: «توان جذب و توان حل دانش سایبرنتیک و فناوری اطلاعات»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مفهوم و شرایط توان جذب
 • مفهوم توان حل دانش سایبرنتیک
صوت تدریس (۲۴ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳٫۲۵ مگابایت) دریافت
تمرین

۱۷- جلسه‌ی هفدهم: «راهبردشناسی دشمن: قطعنامه‌ی ۲۲۳۱، دروازه‌ی ورود تهدیدات سایبرنتیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • اهمیت بی‌بدیل و جایگاه راهبردی توان سایبری
 • پروژه کوانتوم آژانس امنیت ملی علیه تأسیسات اتمی ایران
 • بررسی قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ ش.ا.س.م از منظر سایبرنتیک
 • تعهدات سایبری ایران، راه ورود کوانتوم به تأسیسات اتمی
صوت تدریس (۲۳٫۶ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۱۴ مگابایت) دریافت
تمرین

۱۸- جلسه‌ی هجدهم: «اشراف اطلاعاتی و هوشمندی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مخازن داده
 • تحلیل داده
 • روش‌‌های اقدام آماری
 • هوشمندی
صوت تدریس (۱۸٫۳۳ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴٫۳۲ مگابایت) دریافت
تمرین

۱۹- جلسه‌ی نوزدهم: «شبکه: چهارچوب مفهومی و چهارچوب نظری»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • چهار چوب مفهومی
 • چهار چوب نظری و عملی
صوت تدریس (۱۸٫۴۷ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۶٫۹۹ مگابایت) دریافت
تمرین

۲۰- جلسه‌ی بیستم: «شبکه (۲): منطق کنترل»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • تقسیمات پایه در شبکه‌های کامپیوتری
 • دسته‌بندی شبکه‌های کامپیوتری بر اساس منطق کنترل
صوت تدریس (۲۲٫۵۸ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۸٫۵۱ مگابایت) دریافت
تمرین

۲۱- جلسه‌ی بیست و یکم: «شبکه (۳): گونه‌شناسی و محدوده‌شناسی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • گونه‌شناسی در شبکه‌های کامپیوتری
 • محدوده‌شناسی در شبکه‌های کامپیوتری
صوت تدریس (۲۶٫۰ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۶٫۴۹ مگابایت) دریافت
تمرین

۲۲- جلسه‌ی بیست و دوم: «فرماندهی و کنترل»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • خاستگاه قدرت فرماندهی و کنترل
 • اصول فرماندهی و کنترل
 • ارکان فرماندهی و کنترل
 • معماری‌های فرماندهی و کنترل
صوت تدریس (۲۱٫۳ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳٫۲۱ مگابایت) دریافت
تمرین

۲۳- جلسه‌ی بیست و سوم: «جامعه‌ی اطلاعاتی: مفاهیم و تاریخ طرح‌ریزی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • چهارچوب مفهومی
 • تاریخ طرح‌ریزی جامعه‌ی اطلاعاتی

  – خودسازی
  – جامعه‌سازی
  – تمدن‌سازی
  – تثبیت
  – دولت الکترونیک

صوت تدریس (۱۹٫۳۹ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۶٫۳ مگابایت) دریافت
تمرین

۲۴- جلسه‌ی بیست و چهارم: «آزمون میان‌ترم»

۲۵- جلسه‌ی بیست و پنجم: «منازعات سایبرنتیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مفهوم‌شناسی قدرت و منازعه
 • مرجع اراده در جهان‌بینی توحیدی
 • مرجع اراده در جهان‌بینی لیبرالیسم
 • تعریف منازعات سایبرنتیک
 • طبقه‌بندی و سطح‌بندی منازعات سایبرنتیک
صوت تدریس (۱۵٫۳ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳٫۰۳ مگابایت) دریافت
تمرین

۲۶- جلسه‌ی بیست و ششم: «طرح‌ریزی حاکمیت آگاهی ج. ا. ایران»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • کارکرد مفهوم کنترل اطلاعات در طرح‌ریزی حاکمیت
 • طرح‌ریزی کارکردی پایش آگاهی برای جامعه‌ی توحیدی از طریق تطبیق
 • آینده‌شناسی ج. ا. ایران در حاکمیت آگاهی
 • درآمدی بر نظام نظری طرح‌ریزی حاکمیت آگاهی توحیدی
 • درآمدی بر نظام عملی طرح‌ریزی حاکمیت آگاهی توحیدی
صوت تدریس (X مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴٫۳۴ مگابایت) دریافت
تمرین

۲۷- جلسه‌ی بیست و هفتم: «طرح‌ریزی حاکمیت آگاهی ج. ا. ایران (۲)»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • آینده‌شناسی ج. ا. ایران در حاکمیت آگاهی
 • نظام نظری طرح‌ریزی حاکمیت آگاهی توحیدی
 • نظام عملی طرح‌ریزی حاکمیت آگاهی توحیدی
صوت تدریس (X مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳٫۲۵ مگابایت) دریافت
تمرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 همچنین ببینید

مدیریت امنیت اطلاعات

درس مدیریت امنیت اطلاعات

مشخصات درس ۱ نام درس (فارسی) مدیریت امنیت اطلاعات ۲ نام درس (انگلیسی) Information Security …

۱۰ دیدگاه

 1. حامد نیکبخت

  با سلام
  چرا صوت جلسه ۱۴ دانلود نمیشود؟

 2. سید محمد

  سلام چرا فایل های بعد ۱۷ قرار داده نشده؟

 3. حامد نیکبخت

  در جلسه ۱۷، یکی از دانشجویان پرسید چه نیازی به ایجاد آن شبکه ی آفلاین دارند که چه چیز را ببینند و همه ی قطعات مشخص است چیست و از کجا وارد شده؟ به غیر از پاسخ کامل و مبسوط شما که مسئله‌ فراتر از این هاست. یک نکته را هم من به دانشجوی عزیز توضیح دهم… اکیوئیپمنت های پیشرفته ی داخل این پروژه ها، اکیوئیپمنت های لبه ی تکنولوژی هستند و مثلا فلان تجهیز بر فرض یک موتور یا یک اکسچنجر خاص است. به نام ایکس، این تجهییز ایکس مشخص است که در جند کارخاته ی خاص و در چند کشور خاص در اروپا ساخته میشود…. پس ما این تجههیز که در یک مدار قرار داده ایم را چگونه وارد کشور کرده ایم؟ مسئله اینست که ما در یک مهندسی معکوس پیشرفته تمام قطعاتِ پیشرفته ی داخل تجهییز ایکس را ، باز استفاده از پیدا کردن مشابهات آن قطعه ها و تغییر دادن آن ، بازتولید کرده ایم…. مثلا قطعه a را در یک پنکت پیدا کرده ایم و قطعه یb را در یک عروسک اسباب بازی و قطعه cرا در دلکوی پژو و f را در فلان مارک ماکروویو و همچنین بعضی از آلیاژ های نوظهور را که آنها مانده اند ما از کجا ساخته ایم؟ اینها مثال های دم دستی بود برای نشان دادن اهمیت این جاسوسیِ مدار بسته …. این فقط یکی از نیازهای آنان است برای فهمِ چگونگیِ توانمدیهای ِ ما….

 4. حامد نیکبخت

  صوت جلسات ۲۶ و ۲۷، خیلی طول کشید، مهمدس، بارگذاری نمیکنید؟

 5. مهندس جلسه ۲۶؟؟؟؟

 6. مهندس شکوهیان همه جلسات رو اومدیم جلو ولی دو جلسه ی آخر رو نمیذارین برای لود.
  خواهشا آپلودش کنید

  • شکوهیان‌راد

   سلام،
   از زمانش گذشت و فرصت فراهم نشد. ان‌شاءالله فرصت ایجاد بشه، حتماً

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *