خانه / تدریس‌های دانشگاهی / درس اصول فناوری اطلاعات

درس اصول فناوری اطلاعات

 • مشخصات درس
۱ نام درس (فارسی) اصول فناوری اطلاعات
۲ نام درس (انگلیسی) Fundamentals of Information Technology
۳ نوع درس تخصصی
۴ تعداد واحد ۳ واحد
۵ مدرس محمد علی شکوهیان‌راد
۶ واحد آموزشی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی

 

 • اهداف درس

۱- شناخت چهارچوب مفهومی، نظری و عملیاتی دانش سایبرنتیک (فرمان‌شناسی)

۲- شناخت عمق و توان بالقوه‌ی اثرگذاری دانش سایبرنتیک بر سایر حوزه‌های تمدنی نظیر اقتصاد، سیاست و امنیت

۳- آینده‌شناسی دانش سایبرنتیک از حیث نقش و جایگاه آن در نظم نوین جهانی

۴- تبیین دیدگاه بومی ایرانی – اسلامی به فلسفه و دانش سایبرنتیک و فضای سایبر

 

 • سرفصل‌های درس (مصوب وزارت علوم: ۱۳۹۲ ه.ش)
ردیف موضوع
۱ پیشینه، تعاریف، اصول، چهارچوب، پیش‌فهم‌ها
۲ داده، اطلاع، دانش
۳ رایانش شبکه‌ای و مدیریت ف.ا. در سازمان‌های مبتنی بر ف.ا. در اقتصاد رقمی (دیجیتالی)
۴ توان جذب ف.ا.؛ آمادگی الکترونیکی؛ رتبه‌بندی‌های رقمی و ضوابط، معیارها و شکاف رقمی
۵ تجارت کسب و کار الکترونیکی، هوش تجاری و مخازن داده‌ای
۶ رایانش بی‌سیم و متحرک، فراگیر، حی و حاضر و ارزش‌افزا
۷ سامانه‌های کاری، بنگاهی، محلی و بین‌المللی، ویژگی‌ها و یکپارچه‌سازی آنها
۸ سامانه‌های حامی مدیریت، زنجیره‌های تأمین، برنامه‌ریزی منابع سازمان و پیوند با مشتریان
۹ انواع ساختارهای اینترنتی، شالوده و معماری ف.ا.
۱۰ کاربردهای ترکیبی ارزش‌افزای امروزی ف.ا.
۱۱ اثرات، آداب و امنیت ف.ا.
۱۲ جامعه‌ی اطلاعاتی و دولت الکترونیکی، خدمات الکترونیکی و شالوده‌ها
۱۳ سیمای ملی و بین‌المللی ف.ا.

 

 • بخشی از منابع رسمی درس 
دریافت منبع ردیف
Efraim Turban, Linda Volonino: Information Technology for Management: Improving Performance in the Digital Economy. 8th Edition, Wiley, 2011 ۱

جلد ۱

جلد ۲

جلد ۳

Efrain turban, dorothy leidner, Ephraim McLean, James Wetherbe: Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy, 5th Edition, Wiley & Sons Inc, 2006 ۲
Efraim Turban, R. Kelly Rainer, Richard E. Potter: Introduction to Information Technology, 3rd Edition, 2005 ۳
Urs Birchler, Monika Bütler: Information Economics, Routledge, 2007 ۴
دریافت Carol V. Brown, Daniel W. DeHayes, Jeffrey A. Hoffer, E. Wainright Martin, William C. Perkins: Managing Information Technology, Prentice Hall, 7th Edition, 2007 ۵
دریافت Keith D. Willett: InformatIon Assurance Architecture, CRC, 2008 ۶
دریافت Thomas H. Davenport, Laurence Prusak: Information Ecology Mastering the Information and Knowledge Environment, Oxford University Press, 1997 ۷

 • دریافت فایل صوتی کلاس‌ها به‌همراه اسناد ارائه شده

۱- جلسه‌ی یکم: «درآمدی بر اصول فناوری اطلاعات»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت‌شناسی اصول
 • ماهیت‌شناسی نگرش
 • نگرش در فناوری اطلاعات
 • مصوبات رسمی درس اصول فناوری اطلاعات
فایل صوتی (۳۰ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳ مگابایت) دریافت
فایل صوتی (۱۸/۸۷ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۲٫۷ مگابایت) دریافت

 

۲- جلسه‌ی دوم: «تاریخچه‌ی فناوری اطلاعات: سخت‌افزار و نرم‌افزار»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • معرفی بخش‌های اصلی ف.ا.
 • تاریخچه‌ی سخت‌افزار در ف.ا.
 • تاریخچه‌ی نرم‌افزار در ف.ا.
فایل صوتی (۲۹٫۴ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳٫۶ مگابایت) دریافت
فایل صوتی (۱۸/۶۶ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳/۸ مگابایت) دریافت

 

۳- جلسه‌ی سوم: «تاریخچه‌ی فناوری اطلاعات: شبکه»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • معرفی بخش‌های اصلی ف.ا.
 • تاریخچه‌ی شبکه در ف.ا.
 • جمع‌بندی
فایل صوتی (۳۳/۲ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴ مگابایت) دریافت
فایل صوتی (X مگابایت)
پلت‌های درس (۳/۹۴ مگابایت) دریافت

 

۴- جلسه‌ی چهارم: «مفاهیم بنیادین فناوری اطلاعات»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت و نقش مفهوم
 • ماهیت و سطوح آگاهی
 • ماهیت و سطوح اقدام
 • متریس آگاهی – شناخت اقدام
فایل صوتی (۲۳/۷ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۲/۵ مگابایت) دریافت

 

۵- جلسه‌ی پنجم: «دانش سایبرنتیک، مبنای فن‌شناسی اطلاعات»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • چهارچوب مفهومی سایبرنتیک
 • چهارچوب نظری سایبرنتیک
 • چهارچوب عملی سایبرنتیک
 • ماهیت و سطوح محیط
 • جمع‌بندی
فایل صوتی (۳۰ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۲/۲ مگابایت) دریافت

 

۶- جلسه‌ی ششم: «مدیریت سایبرنتیک (۱): چهارچوب نظری»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مفهوم و کاربرد مدیریت
 • چهارچوب نظری مدیریت سنتی
 • چهارچوب نظری مدیریت سایبرنتیک
 • چهارچوب عملی مدیریت سایبرنتیک
فایل صوتی (۲۱ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۲/۶ مگابایت) دریافت

 

۷- جلسه‌ی هفتم: «مدیریت سایبرنتیک (۲): روش‌شناسی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • منطق مدیریت سایبرنتیک
 • وب؛ زیربنای تکنولوژی‌های مدیریت سایبرنتیک
 • تکنولوژی‌های نوین مدیریت سایبرنتیک
فایل صوتی (۲۵ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳/۱۳ مگابایت) دریافت

 

۸- جلسه‌ی هشتم: «کنترل در جهان‌بینی توحیدی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مفهوم کنترل
 • مفهوم کنترل در جهان‌بینی توحیدی
 • روش اجرای کنترل در کشورهای جهان
 • شبکه‌ی ملّی اطلاعات در ایران
فایل صوتی (۳۳ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳/۸ مگابایت) دریافت

 

۹- جلسه‌ی نهم: «اقتصاد سایبرنتیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مفهوم اقتصاد و مدل‌های آن
 • نقش دانش سایبرنتیک و فن‌شناسی اطلاعات در اِکانومی
 • ابزارهای فن‌شناسی اطلاعات در اِکانومی سایبرنتیک
فایل صوتی (۲۹/۵ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳/۵ مگابایت) دریافت

 

۱۰- جلسه‌ی دهم: «پول دیجیتال: ماهیت، مفاهیم و قواعد»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت و اقسام پول
 • پول دیجیتال
 • پول دیجیتال به‌عنوان واحد پول ملی
فایل صوتی (۲۸/۶ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴/۱۳ مگابایت) دریافت

 

۱۱- جلسه‌ی یازدهم: «ارز دیجیتال: چهارچوب عملی و روش پیاده‌سازی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مالکیت ارز دیجیتال
 • زنجیره‌ی بلوکی: چهارچوب عملی ارز دیجیتال
 • اهداف راهبردی ارز دیجیتال
فایل صوتی (۲۷/۴۶ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۵/۹۳ مگابایت) دریافت

 

۱۲- جلسه‌ی دوازدهم: «آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات (۱): تعریف دانش و مراکز آینده‌شناسی، مرور سند آینده‌نمایی مرکز ترندوان»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • آینده‌شناسی
 • مراکز آینده‌شناسی
 • آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات مرکز ترندوان
فایل صوتی (۱۹/۸ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴/۰۹ مگابایت) دریافت

 

۱۳- جلسه‌ی سیزدهم: «آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات (۲): آینده‌نمایی مراکز DCDC، Now and Next و کوارتز مدیا»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مروری بر جلسه‌ی دوازدهم
 • آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات DCDC
 • آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات Now & Next
 • آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات کوارتز مدیا
فایل صوتی (۲۸/۴۸ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۵/۹۳ مگابایت) دریافت

 

۱۴- جلسه‌ی چهاردهم: «آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات (۳): آینده‌نمایی آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • آینده‌نمایی آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر
فایل صوتی (۲۸/۶۳ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴ مگابایت) دریافت

 

۱۵- جلسه‌ی پانزدهم: «آینده‌شناسی فن‌شناسی اطلاعات (۴): آینده‌نمایی اندیشکده‌ی یقین و اندیشگاه علم»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • آینده‌نمایی اندیشکده‌ی یقین
 • آینده‌نمایی اندیشگاه علم
فایل صوتی (۲۲ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۶/۶ مگابایت) دریافت

 

۱۶- جلسه‌ی شانزدهم: «توان جذب و توان حل دانش سایبرنتیک و فن‌شناسی اطلاعات»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مفهوم و شرایط توان جذب
 • مفهوم توان حل دانش سایبرنتیک
فایل صوتی (۲۹ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳ مگابایت) دریافت

 

۱۸- جلسه‌ی هجدهم: «مباحث ویژه (۱)؛ راهبردشناسی دشمن (۱): برجام، دروازه‌ی ورود تهدیدات سایبرنتیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • اهمیت بی‌بدیل و جایگاه راهبردی توان سایبری
 • پروژه کوانتوم آژانس امنیت ملی علیه تأسیسات اتمی ایران
 • بررسی قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ ش.ا.س.م از منظر سایبرنتیک
 • تعهدات سایبری ایران، راه ورود کوانتوم به تأسیسات اتمی
فایل صوتی (۲۴٫۵ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۱۱/۴ مگابایت) دریافت

 

۱۹- جلسه‌ی نوزدهم: «مباحث ویژه (۲)؛ راهبردشناسی دشمن (۲): برجام، دروازه‌ی ورود تهدیدات سایبرنتیک تهدیدات سایبرنتیک معاهدات بین‌المللی ایران»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • پیش‌بینی تهدیدات سایبری پروژه کوانتوم
 • نقش و جایگاه IXP در دسترسی پنج‌چشم به شبکه‌ی سایبری کشورها
 • سایر معاهدات بین‌المللی ایران شامل CTBT، FATF، سند آموزشی ۲۰۳۰
 • تحلیل فتنه‌ی ۹۸ و اغتشاشات اخیر
فایل صوتی (۳۲/۵ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۱۴ مگابایت) دریافت

 

۲۰- جلسه‌ی بیستم: «اشراف اطلاعاتی و هوشمندی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مخازن داده
 • تحلیل داده
 • روش‌‌های اقدام آماری
 • هوشمندی
فایل صوتی (۲۷/۶ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۴/۲ مگابایت) دریافت

 

۲۱- جلسه‌ی بیست و یکم: «شبکه: چهارچوب مفهومی و چهارچوب نظری»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • چهار چوب مفهومی
 • چهار چوب نظری و عملی
فایل صوتی (۳۰/۲ مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۶/۷ مگابایت) دریافت

 

۲۲- جلسه‌ی بیست و دوم: «شبکه (۲): منطق کنترل»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • تقسیمات پایه در شبکه‌های کامپیوتری
 • دسته‌بندی شبکه‌های کامپیوتری بر اساس منطق کنترل
فایل صوتی (X مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۶/۱۱ مگابایت) دریافت

 

۲۳- جلسه‌ی بیست و سوم: «شبکه (۳): گونه‌شناسی و محدوده‌شناسی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • گونه‌شناسی در شبکه‌های کامپیوتری
 • محدوده‌شناسی در شبکه‌های کامپیوتری
فایل صوتی (X مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۵/۸۳ مگابایت) دریافت

 

۲۴- جلسه‌ی بیست و چهارم: «فرماندهی و کنترل»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • خاستگاه قدرت فرماندهی و کنترل
 • اصول فرماندهی و کنترل
 • ارکان فرماندهی و کنترل
 • معماری‌های فرماندهی و کنترل
فایل صوتی (X مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۳/۱۶ مگابایت) دریافت

 

۲۵- جلسه‌ی بیست و پنجم: «جامعه‌ی اطلاعاتی: مفاهیم و تاریخ طرح‌ریزی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • چهارچوب مفهومی
 • تاریخ طرح‌ریزی جامعه‌ی اطلاعاتی- خودسازی
  – جامعه‌سازی
  – تمدن‌سازی
  – تثبیت
  – دولت الکترونیک
فایل صوتی (X مگابایت) دریافت
پلت‌های درس (۵/۶۶ مگابایت) دریافت

 

 

 

 

 

 

 

همچنین ببینید

مدیریت امنیت اطلاعات

درس مدیریت امنیت اطلاعات

مشخصات درس ۱ نام درس (فارسی) مدیریت امنیت اطلاعات ۲ نام درس (انگلیسی) Information Security …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *