خانه / سوابق / اهم مقالات و تألیفات

اهم مقالات و تألیفات

  • بروز رسانی: شهریور ۱۳۹۹
  • کتاب‌های تألیفی
ردیف عنوان سال سازمان/ناشر
۱ تعیین وضعیت بهینه‌ی تصمیمات اقتصادی در بازی‌های استراتژیک به ابتناء نظریه‌ی بازی‎‌ها ۱۳۹۷ دانشگاه پیام‌نور

(عمومی)

۲ نظریه‌ی جنگ در عصر سیستم‌های فرماندهی – کنترل ۱۳۹۷ انتشارات شهید سپهبد صیاد شیرازی

(عمومی)

۳ ارباب سلطه‌گران

(نقش سرفرماندهی ارتباطات دولتی بریتانیا در کنترل جهانی اطلاعات)

۱۳۹۲ مرکز ضدتروریسم

(سازمانی)

۴ پیش درآمد ماتریس سه‌‏بُعدی تصمیم‏‌شناسی ۱۳۹۱ اندیشکده‌ی یقین

(سازمانی)

۵ تبیین فلسفه استراتژیک فناوری اطلاعات ۱۳۹۱ اندیشکده‌ی یقین

(سازمانی)

 

  • مقالات علمی و پژوهشی
ردیف عنوان سال سازمان/ناشر
۱ آینده شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی بر نظریه بازی ۱۳۹۸ مجله‌ی علمی – پژوهشی (ISC) سیاست دفاعی، شماره‌ی ۱۰۶، بهار ۱۳۹۸، ص ۱۴۳ الی ۱۷۳
۲ اخلال در سیستم‌های فرماندهی و کنترل، مبنای چهارچوب نوین طراحی تهدیدات و بحران‌ها ۱۳۹۸ مقاله‌ی کنفرانسی

(برگزیده‌ی یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل) [پیوند]

۳ نقش «دانش شناخت» در کنترل انسان ۱۳۹۸ فصلنامه‌ی تخصصی آینده، شماره‌ی ۱۰، ص ۱۴ الی ۱۹ [پیوند]
درآمدی بر چهارچوب مفهومی رسانه سایبرنتیک و نقش آن در پیشبرد حاکمیت ها ۱۳۹۸ نشریه مجازه (مطالعات دین و فضای مجازی)، شماره ۳، ص ۶۴ [پیوند]
۴ بررسی نقش و آثار پول دیجیتال در امنیت ملی ۱۳۹۸ آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشکده مهندسی دانشگاه تهران
۵ درآمدی بر مؤلفه‌های امنیت توحیدی در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ه.ش ۱۳۹۴ مجله‌ی علمی – پژوهشی (ISC) سیاست دفاعی، سال بیست و سوم، شماره‌ی ۹۲، پاییز ۱۳۹۴، ص ۶۱ الی ۹۴ [پیوند]
۶ فلسفه امنیتی – اطلاعاتی سرویس‌های پیام‌رسان فوری ۱۳۹۴ ماهنامه‌ی موعود، شماره‌ی ۱۷۴، مرداد ۱۳۹۴، ص ۵۵ تا ۵۸

 

  • گزارشات راهبردی، تحلیلی و آینده‌شناسی
ردیف عنوان سال سازمان/ناشر
۱ بررسی پاندمی کووید-۱۹ از منظر مطالعات راهبردی و آثار آن بر ارکان قدرت ملّی ۱۳۹۹
۲ پاندمی ویروس کووید-۱۹، باز اجرای یک راهبرد سیاسی – دفاعی صد ساله ۱۳۹۹
۳ تعمیق و توسعه‌ی جنگ اقتصادی تمام عیار، راهبرد جاری آمریکا و متحدانش علیه ج. ا. ایران ۱۳۹۹
۴ بررسی تفاوت‌های ژنتیکی و نژادی بر شدت رفتار و آثار ویروس کووید-۱۹ ۱۳۹۹
۵ تأثیر امواج الکترومغناطیس بر عملکرد ویروس‌های زیستی از منظر تهدیدات بیوسایبرنتیک ۱۳۹۹
۶ تحلیل وضعیت آمریکا در پاندمی کووید-۱۹ و پاسخ به ابهامات مطرح شده ۱۳۹۹
۷ راهبردها و تصمیمات اتخاذی کشورها جهت مقابله با ویروس کووید-۱۹ ۱۳۹۹
۸ ضرورت تغییر استراتژی‌های جنگی در جنگ بیولوژیک برای ج. ا. ایران ۱۳۹۹
۹ تحلیل وضعیت ویروس کُووید-۱۹ (کرونا ۲۰۱۹) و سناریوهای محتمل آن ۱۳۹۸
۱۰ عملیات فریب فرماندهی و کنترل، علت وقوع سانحه‌ی هواپیمای اوکراین ۱۳۹۸
۱۱ معرفی و تبیین تهدیدات نوپدید و نوظهور زیستی مبتنی بر بیو رزونانس ۱۳۹۸
۱۲ تبیین صحنه‌ی نبرد سایبری ایران با آمریکا و متحدانش ۱۳۹۸ اندیشگاه علم
۱۳ آثار راهبردی تشکیل نیروی فضایی آمریکا بر سیستم‌های فرماندهی – کنترل ۱۳۹۷ اندیشگاه علم
۱۴ تهدیدات راهبردی سایبرنتیک علیه سیستم‌های فرماندهی – کنترل ۱۳۹۷ اندیشگاه علم
۱۵ نقش و جایگاه سیستم‌های سایبرنتیک در اجرای راهبردهای دشمن ۱۳۹۷ اندیشگاه علم
۱۶ بررسی جامع قدرت سایبری رژیم صهیونیستی

به انضمام بررسی نقش ج. آذربایجان در اجرای راهبردهای سایبری این رژیم

۱۳۹۷ اندیشگاه علم
۱۷ بررسی جامع قدرت سایبری آمریکا

به انضمام سناریوی بازی جنگ سایبری آمریکا و ایران

۱۳۹۷ اندیشگاه علم
۱۸ توان سایبری، قدرتی تعیین‌کننده در منازعات بازیگران اصلی منطقه‌ی غرب آسیا‌ ۱۳۹۷ اندیشگاه علم
۱۹ تحلیل وضعیت راهبردهای آمریکا و متحدانش در منطقه غرب آسیا ۱۳۹۷ اندیشگاه علم
۲۰ تهدیدات راهبردی فضای سایبر علیه امنیت ملی ج. ا. ایران ۱۳۹۷ اندیشگاه علم
۲۱ آینده‌شناسی راهبردی و ایالات متحده در تقابل با قدرت سایبری ج. ا. ایران ۱۳۹۶ اندیشگاه علم
۲۲ بررسی استراتژی‌های بریتانیا و متحدانش در منطقه‌ی غرب آسیا ۱۳۹۶ اندیشگاه علم
۲۳ بررسی اسناد راهبرد امنیت ملّی بریتانیا در قرن بیست و یک ۱۳۹۶ اندیشگاه علم
۲۴ بررسی دکترین و استراتژی‌های امنیتی – دفاعی روسیه ۱۳۹۶ اندیشگاه علم
۲۵ بررسی دکترین‌های امنیتی – دفاعی آمریکا در دوره‌ی دونالد ترامپ ۱۳۹۶ اندیشگاه علم
۲۶ رصد و پایش تحولات سیاسی و امنیتی آمریکا مرتبط با جمهوری‌اسلامی ایران ۱۳۹۶ اندیشگاه علم
۲۷ آینده‌پژوهی قدرت‌های اقتصادی جهان در افق ۲۰۳۰ میلادی ۱۳۹۶ اندیشگاه علم
۲۸ معرّفی و آینده‌پژوهی تهدیدات استراتژیک علیه جمهوری‌اسلامی ایران ۱۳۹۵ اندیشگاه علم
۲۹ اَبَرتکنولوژی‌های فضای سایبر ۱۳۹۵ اندیشگاه علم
۳۰ برآورد اطلاعاتی ساختار سازمان فرماندهی سایبری آمریکا ۱۳۹۴ مرکز ضد تروریسم
۳۱ برآورد اطلاعاتی ساختار سازمان آژانس امنیت ملی آمریکا ۱۳۹۴ مرکز ضد تروریسم
۳۲ راهبرد نوین بریتانیا و آمریکا در اشراف سایبرنتیک ۱۳۹۴ اندیشگاه علم
۳۳ نقش طرح اقدام مشترک ژنو (توافقنامه ژنو) در ایجاد تسلط پنج‌چشم

بر سایت‌های اتمی ایران

۱۳۹۴ پایگاه بررسی و شفاف‌سازی آژانس امنیت ملی آمریکا [پیوند]
۳۴ تهدیدات راهبردی سایبرنتیک علیه ج. ا. ایران متأثر از

قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت

۱۳۹۴ اندیشگاه علم
۳۵ درآمدی بر فلسفه‌ی بازی جنگ ۱۳۹۳ مرکز تحقیقات صدر
۳۶ نقش تروریسم حقوقی در ایجاد هژمونی جهانی تروریسم سایبری دشمن ۱۳۹۳ پایگاه بررسی و شفاف‌سازی آژانس امنیت ملی آمریکا [پیوند]
۳۷ نقش آژانس امنیت ملی در وقوع حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر ۱۳۹۳ پایگاه بررسی و شفاف‌سازی آژانس امنیت ملی آمریکا [پیوند]
۳۸ دروغی بنام حریم خصوصی و جریان آزاد اطلاعات ۱۳۹۳ خبرگزاری مشرق‌نیوز [پیوند]
۳۹ تحلیل فیوچرلوژیکال سازمان‌های پنج‌چشم ۱۳۹۳ پایگاه بررسی و شفاف‌سازی آژانس امنیت ملی آمریکا [پیوند]
۴۰ پروژه‌ی امنیتی تمپورا، بزرگترین پروژه جاسوسی قرن ۱۳۹۳ پایگاه بررسی و شفاف‌سازی آژانس امنیت ملی آمریکا
۴۱ بررسی جامعه اطلاعاتی آمریکا

و وابستگی آن به جامعه اطلاعات نظامی بریتانیا

۱۳۹۳ پایگاه بررسی و شفاف‌سازی آژانس امنیت ملی آمریکا [پیوند]
۴۲ معرفی جامع سامانه‌ی جهانی اشلون ۱۳۹۲ پایگاه بررسی و شفاف‌سازی آژانس امنیت ملی آمریکا
۴۳ پشت‌پرده سازمان اطلاعاتی – نظامی «وایبر» ۱۳۹۲ پایگاه بررسی و شفاف‌سازی آژانس امنیت ملی آمریکا [پیوند]
۴۴ پشت‌پرده‌ی یک پروژه‌ی امنیتی با نام WeChat ۱۳۹۲ پایگاه بررسی و شفاف‌سازی آژانس امنیت ملی آمریکا [پیوند]
۴۵ «عضو فلج»، استراتژی میان مدت امنیت سایبر ۱۳۹۲ پایگاه بررسی و شفاف‌سازی آژانس امنیت ملی آمریکا [پیوند]

 

  • مستندات چند رسانه‌ای
ردیف عنوان سال سازمان/ناشر
۱ جبهه‌ی سایبری آنگلوساکسون (۴ دی‌وی‌دی) ۱۳۹۴ مرکز ضد تروریسم
۲ برآورد ساختار سازمان آژانس امنیت ملی آمریکا ۱۳۹۴ مرکز ضد تروریسم
۳ برآورد ساختار سازمان فرماندهی سایبری آمریکا ۱۳۹۴ مرکز ضد تروریسم

همچنین ببینید

سوابق اجرایی شکوهیان‌راد

سوابق اجرایی

  ردیف عنوان نهاد/ سازمان/ مرکز/ مؤسسه تاریخ ۱ «مدیریت در صحنه» یازدهمین کنفرانس ملی …

۲ دیدگاه

  1. به روز رسانی سایتتون عالیه…

  2. حفظکم الله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *