خانه / تدریس‌های دانشگاهی / درس اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

درس اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

 • مشخصات درس
۱ نام درس (فارسی) اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
۲ نام درس (انگلیسی) Essentials of Management
۳ نوع درس تخصصی
۴ تعداد واحد ۳ واحد
۵ مدرس محمد علی شکوهیان‌راد
۶ واحد آموزشی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی
 • اهداف درس
 1. شناخت مفهوم مدیریت استراتژیک
 2. بومی‌شناسی مفهوم مدیریت از منظر الگوی اسلامی – ایرانی
 3. آشنایی با روش‌های مدیریتی در سطح استراتژیک
 • سرفصل‌های درس (مصوب شورای برنامه‌ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران)
ردیف موضوع
۱ مدیریت در زمان‌های متلاطم
۲ سیر تکامل تفکر مدیریت
۳ محیط و فرهنگ سازمان
۴ اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی
۵ هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مدیریت
۶ تدوین و پیاده‌سازی استراتژی
۷ تصمیم‌گیری مدیریتی
۸ مدیریت نوآوری و تغییر
۹ مدیریت منابع انسانی
۱۰ پویایی رفتار در سازمان‌ها
۱۱ رهبری
۱۲ انگیزش
۱۳ فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک
 • منابع رسمی درس 
 1. عصر جدید مدیریت، ریچارد ال دفت، ترجمه‌ی طاهره فیضی و محمد علی سرلک، تهران، نشر گستره، ۱۳۸۷

 • دریافت فایل صوتی کلاس‌ها به‌همراه اسناد ارائه شده

۱- جلسه‌ی یکم: «مفهوم‌شناسی اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت‌شناسی اصول و مبانی
 • ماهیت‌شناسی مدیریت
 • ماهیت‌شناسی اقدام و سطوح آن
 • سطح‌بندی مدیریت
صوت تدریس (۲۱٫۹ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۵۶ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۲- جلسه‌ی دوم: «سیر رهیافت‌های مدیریت (۱): انقلاب صنعتی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • رهیافت‌های مکتب کلاسیک
 • انقلاب صنعتی، پیش از دانش مدیریت تا امروز
صوت تدریس (۱۹٫۳۶ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۶٫۰۷ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۳- جلسه‌ی سوم: «سیر رهیافت‌های مدیریت (۲): انقلاب صنعتی پنجم، در راه …»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • رهیافت‌های مکتب کلاسیک
 • انقلاب صنعتی، پیش از دانش مدیریت تا امروز
 • انقلاب صنعتی پنجم، در راه …
صوت تدریس (۳۰٫۰۵ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۶٫۰۸ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۴- جلسه‌ی چهارم: «سیر رهیافت‌های مدیریت (۳): مکتب کلاسیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • معرفی مکتب کلاسیک:
  1. رهیافت مدیریت علمی
  2. رهیافت فرایند مدیریت
  3. رهیافت بروکراسی
صوت تدریس (۱۹٫۶۶ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۹۷ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۵- جلسه‌ی پنجم: «سیر رهیافت‌های مدیریت (۴): مکتب نئوکلاسیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • معرفی مکتب رفتار انسانی
  • رهیافت روابط انسانی
  • رهیافت نیازهای انسانی
  • رهیافت X و Y
  • رهیافت شخصیت و سازمان
صوت تدریس (۲۵٫۲۳ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۴۹ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۶- جلسه‌ی ششم: «سیر رهیافت‌های مدیریت (۵): مکتب امروزی مدیریت»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مدیریت در عصر حاضر
 • نظریه‌ی سیستم‌ها
 • سیستم‌های سایبرنتیکی
صوت تدریس (۲۳٫۲ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۲۲ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۷- جلسه‌ی هفتم: «سایبودینامیک: مدیریت بر/ از طریق اطلاعات توسط قوانین چرخه‌ی سایبرنتیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • دانش فیزیک و مدیریت بر/ از طریق ماده و انرژی
 • دانش سایبرنتیک و مدیریت بر/ از طریق اطلاعات
 • سایبودینامیک: قوانین اطلاعات در چرخه‌ی سایبرنتیک
صوت تدریس (۲۶٫۲۶ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۷ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۸- جلسه‌ی هشتم: «مدیریت سایبرنتیک: بازتعریف منظومه‌ی دانش‌ها»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • تغییر دسته‌بندی دانش‌ها در گذر زمان
 • تقسیم‌بندی دانش‌ها در عصر سایبرنتیک
 • معرفی دانش‌های نوین در عصر سایبرنتیک
صوت تدریس (۲۴٫۲۱ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۴٫۵۹ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۹- جلسه‌ی نهم: «کاگنوسایبرنتیک: رویکرد الگوریتم‌سازی محاسباتی در مدیریت استراتژیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • آسیب‌شناسی ادبیات رایج کشور در حوزه‌ی شناخت
 • فرایند شناخت، از مفهوم تا محصول
 • نسبت‌شناسی شناخت و سایبرنتیک
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۸۸ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۰- جلسه‌ی دهم: «روش‌های تحلیل استراتژیک در مدیریت (۱): «نظریه‌ی بازی (۱): اصول، روش، استراتژی»»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • تعریف نظریه‌ی بازی
 • اصول حاکم بر نظریه‌ی بازی
 • مدل‌سازی نظریه‌ی بازی
 • استراتژی‌های تحلیلی نظریه‌ی بازی
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۳٫۸۲ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۱- جلسه‌ی یازدهم: «روش‌های تحلیل استراتژیک در مدیریت (۲): «نظریه‌ی بازی (۲): مطالعه‌ی موردی»»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • برنامه‌ی جامع اقدام مشترک
 • مدل‌سازی برجام در نظریه‌ی بازی
 • تحلیل برجام بر اساس استراتژی‌های نظریه‌ی بازی
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۴٫۶۸ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۲- جلسه‌ی دوازدهم: «روش‌های تحلیل استراتژیک در مدیریت (۳): «بازی‌گونه‌سازی (۱): اصول، روش، استراتژی»»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت‌شناسی بازی‌گونه‌سازی
 • مدل‌سازی توسط بازی‌گونه‌سازی
 • منبع‌شناسی
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۴٫۴۱ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین ببینید

درس مباحث ویژه در فضای سایبر

مشخصات درس ۱ نام درس (فارسی) مباحث ویژه در فضای سایبر ۲ نام درس (انگلیسی) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *