خانه / تدریس‌های دانشگاهی / درس اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

درس اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

 • مشخصات درس
۱ نام درس (فارسی) اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
۲ نام درس (انگلیسی) Essentials of Management
۳ نوع درس تخصصی
۴ تعداد واحد ۳ واحد
۵ مدرس محمد علی شکوهیان‌راد
۶ واحد آموزشی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی
 • اهداف درس
 1. شناخت مفهوم مدیریت استراتژیک
 2. بومی‌شناسی مفهوم مدیریت از منظر الگوی اسلامی – ایرانی
 3. آشنایی با روش‌های مدیریتی در سطح استراتژیک
 • سرفصل‌های درس (مصوب شورای برنامه‌ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران)
ردیف موضوع
۱ مدیریت در زمان‌های متلاطم
۲ سیر تکامل تفکر مدیریت
۳ محیط و فرهنگ سازمان
۴ اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی
۵ هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مدیریت
۶ تدوین و پیاده‌سازی استراتژی
۷ تصمیم‌گیری مدیریتی
۸ مدیریت نوآوری و تغییر
۹ مدیریت منابع انسانی
۱۰ پویایی رفتار در سازمان‌ها
۱۱ رهبری
۱۲ انگیزش
۱۳ فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک
 • منابع رسمی درس 
 1. عصر جدید مدیریت، ریچارد ال دفت، ترجمه‌ی طاهره فیضی و محمد علی سرلک، تهران، نشر گستره، ۱۳۸۷

 • دریافت فایل صوتی کلاس‌ها به‌همراه اسناد ارائه شده

۱- جلسه‌ی یکم: «مفهوم‌شناسی اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت‌شناسی اصول و مبانی
 • ماهیت‌شناسی مدیریت
 • ماهیت‌شناسی اقدام و سطوح آن
 • سطح‌بندی مدیریت
صوت تدریس (۲۱٫۹ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۵۶ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۲- جلسه‌ی دوم: «سیر رهیافت‌های مدیریت (۱): انقلاب صنعتی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • رهیافت‌های مکتب کلاسیک
 • انقلاب صنعتی، پیش از دانش مدیریت تا امروز
صوت تدریس (۱۹٫۳۶ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۶٫۰۷ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۳- جلسه‌ی سوم: «سیر رهیافت‌های مدیریت (۲): انقلاب صنعتی پنجم، در راه …»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • رهیافت‌های مکتب کلاسیک
 • انقلاب صنعتی، پیش از دانش مدیریت تا امروز
 • انقلاب صنعتی پنجم، در راه …
صوت تدریس (۳۰٫۰۵ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۶٫۰۸ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۴- جلسه‌ی چهارم: «سیر رهیافت‌های مدیریت (۳): مکتب کلاسیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • معرفی مکتب کلاسیک:
  1. رهیافت مدیریت علمی
  2. رهیافت فرایند مدیریت
  3. رهیافت بروکراسی
صوت تدریس (۱۹٫۶۶ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۹۷ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۵- جلسه‌ی پنجم: «سیر رهیافت‌های مدیریت (۴): مکتب نئوکلاسیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • معرفی مکتب رفتار انسانی
  • رهیافت روابط انسانی
  • رهیافت نیازهای انسانی
  • رهیافت X و Y
  • رهیافت شخصیت و سازمان
صوت تدریس (۲۵٫۲۳ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۴۹ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۶- جلسه‌ی ششم: «سیر رهیافت‌های مدیریت (۵): مکتب امروزی مدیریت»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مدیریت در عصر حاضر
 • نظریه‌ی سیستم‌ها
 • سیستم‌های سایبرنتیکی
صوت تدریس (۲۳٫۲ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۲۲ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۷- جلسه‌ی هفتم: «سایبودینامیک: مدیریت بر/ از طریق اطلاعات توسط قوانین چرخه‌ی سایبرنتیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • دانش فیزیک و مدیریت بر/ از طریق ماده و انرژی
 • دانش سایبرنتیک و مدیریت بر/ از طریق اطلاعات
 • سایبودینامیک: قوانین اطلاعات در چرخه‌ی سایبرنتیک
صوت تدریس (۲۶٫۲۶ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۷ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۸- جلسه‌ی هشتم: «مدیریت سایبرنتیک: بازتعریف منظومه‌ی دانش‌ها»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • تغییر دسته‌بندی دانش‌ها در گذر زمان
 • تقسیم‌بندی دانش‌ها در عصر سایبرنتیک
 • معرفی دانش‌های نوین در عصر سایبرنتیک
صوت تدریس (۲۴٫۲۱ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۴٫۵۹ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۹- جلسه‌ی نهم: «کاگنوسایبرنتیک: رویکرد الگوریتم‌سازی محاسباتی در مدیریت استراتژیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • آسیب‌شناسی ادبیات رایج کشور در حوزه‌ی شناخت
 • فرایند شناخت، از مفهوم تا محصول
 • نسبت‌شناسی شناخت و سایبرنتیک
صوت تدریس (۲۶٫۲۶ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۸۸ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۰- جلسه‌ی دهم: «روش‌های تحلیل استراتژیک در مدیریت (۱): «نظریه‌ی بازی (۱): اصول، روش، استراتژی»»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • تعریف نظریه‌ی بازی
 • اصول حاکم بر نظریه‌ی بازی
 • مدل‌سازی نظریه‌ی بازی
 • استراتژی‌های تحلیلی نظریه‌ی بازی
صوت تدریس (۳۰٫۴۵ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۳٫۸۲ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۱- جلسه‌ی یازدهم: «روش‌های تحلیل استراتژیک در مدیریت (۲): «نظریه‌ی بازی (۲): مطالعه‌ی موردی»»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • برنامه‌ی جامع اقدام مشترک
 • مدل‌سازی برجام در نظریه‌ی بازی
 • تحلیل برجام بر اساس استراتژی‌های نظریه‌ی بازی
صوت تدریس (۲۶٫۶۶ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۴٫۶۸ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۲- جلسه‌ی دوازدهم: «روش‌های تحلیل استراتژیک در مدیریت (۳): «بازی‌گونه‌سازی (۱): اصول، روش، استراتژی»»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت‌شناسی بازی‌گونه‌سازی
 • مدل‌سازی توسط بازی‌گونه‌سازی
 • منبع‌شناسی
صوت تدریس (۲۵٫۳۶ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۴٫۴۱ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۳- جلسه‌ی سیزدهم: «تدوین اسناد استراتژیک»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت‌شناسی استراتژی
 • ماهیت‌شناسی سند استراتژیک
 • تدوین سند استراتژیک
 • رویکردشناسی و آینده‌شناسی در طراحی استراتژیک
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۳٫۲ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۴- جلسه‌ی چهاردهم: «نظریه‌ی هدایت (۱): «ساختار: الگوی مرکز – پیرامون»»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • مبانی ساختار
 • الگوی ساختار مرکز – پیرامون
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۹۳ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۵- جلسه‌ی پانزدهم: «نظریه‌ی هدایت (۲): «رویکرد استراتژیک: الگوی تحلیلی زوج‌های متعامل»»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • رویکردشناسی و آینده‌شناسی در طراحی استراتژیک
 • رویکرد
 • رویکرد استراتژیک زوج‌های متعامل
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۴٫۱ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۶- جلسه‌ی شانزدهم: «ساختار انجام و ارائه‌ی پروژه»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • گام‌های پروژه
 • زیرگام‌های گام یکم پروژه
 • ساحتار نگارش پروژه
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۰٫۸۴ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۷- جلسه‌ی هفدهم: «مفهوم رهبری در مدیریت (۱): ماهیت، مبانی و ویژگی‌ها»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • ماهیت رهبری
 • انواع و ویژگی‌های رهبر
 • مدیریت و رهبری
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۱٫۷۳ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۸- جلسه‌ی هجدهم: «مفهوم رهبری در مدیریت (۲): رهیافت‌های رهبری»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • سیر رهیافت‌های رهبری
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۵۲ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۱۹- جلسه‌ی نوزدهم: «انگیزش (۱): مبانی و تعاریف»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • احساسات: از تعریف تا روابط اجتماعی
 • انگیزه و انگیزش
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۱٫۷۶ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۲۰- جلسه‌ی بیستم: «نقش فناوری اطلاعات در مدیریت (۱): تصمیم‌سازی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • منطق مدیریت سایبرنتیک
 • وب، زیر بنای تکنولوژی‌های مدیریت سایبرنتیک
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۰۱ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۲۱- جلسه‌ی بیست و یکم: «نقش فناوری اطلاعات در مدیریت (۲): برنامه‌ریزی»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • منطق مدیریت سایبرنتیک
 • وب، زیر بنای تکنولوژی‌های مدیریت سایبرنتیک
 • برنامه‌ریزی مدیریت سایبرنتیکی مجمع اقتصاد جهانی
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۸۴ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۲۲- جلسه‌ی بیست و دوم: «انگیزش (۲): سیر رهیافت‌های انگیزش»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • دسته‌بندی رهیافت‌های انگیزشی
 • رهیافت‌های محتوایی انگیزش
 • رهیافت‌های فرایندی انگیزش
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۱٫۹۹ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

۲۳- جلسه‌ی بیست و سوم: «نقش فناوری اطلاعات در مدیریت (۳): عملیات و اجرا»

موضوعات مطرح شده در جلسه
 • برنامه‌ریزی مدیریت سایبرنتیکی مجمع اقتصاد جهانی
صوت تدریس (۰٫۰ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)
پلت‌های درس (۲٫۶۹ مگابایت) دریافت (تدریس سال ۱۴۰۲)

 

 

 

همچنین ببینید

درس مباحث ویژه در فضای سایبر

مشخصات درس ۱ نام درس (فارسی) مباحث ویژه در فضای سایبر ۲ نام درس (انگلیسی) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *